Fundamenty

czwartek, 15 lipca 2010


Fundament jest to taki element konstrukcyjny, który służy do przekazywania na podłoże gruntowe całości obciążenia budynku lub konstrukcji. Wykonany jest zwykle z żelbetu, betonu, może być też murowany z cegieł oraz kamieni, a sporadycznie z także drewna, jeśli chodzi o lżejsze konstrukcji. Pod wpływem obciążeń następują odkształcenia gruntu, a to następnie jest powodem osiadania konstrukcji. Przez to należy dobrać odpowiedni rodzaj fundamentu, tak, aby mieć pewność, że zapewni on symboliczne oraz równomierne osiadanie konstrukcji, a także jej statyczność, jej odpowiednią głębokość, łatwość wykonania, oraz zapewnienie zabezpieczeń przez wilgocią. Fundamenty możemy różnorako dzielić, np. z uwagi na rodzaj osadzenia wyróżniamy fundamenty bezpośrednie, które przekazując obciążenie bezpośrednio na grunt, lawy fundamentowe (na przykład pod murami), stopy fundamentowe (służące do filarów), płyty fundamentowe, ruszty fundamentowe, skrzynie fundamentowe (stosowane na terenach szkód górniczych), bloki fundamentowe, pośrednie, pale fundamentowe, i inne. Istnieje również podział pali w odniesieniu do sposobów pracy, w tym: pale normalne (służą do przekazywania obciążenia na grunt poprzez tarcie), pale zawieszone, które służą do przekazywania obciążenia na grunt przez tarcie na pobocznicy pala, pale stojące, które stosuje się by mogły przekazywać obciążenie poprzez stopę pala, studnie fundamentowe, kesony (są one wykonywane poniżej poziomu wody), ściany szczelinowe, kolumny, słupy oraz inne.

Montaż płyt izolacyjnych

sobota, 10 lipca 2010


Montowanie płyt izolacyjnych może przebiegać bezpośrednio z użyciem masy izolacyjnej lub zamiennie stosując metodę plackową. Robiąc to należy pamiętać, żeby używać mas oraz klejów, które są pozbawione rozpuszczalników organicznych, mogących wchodzić w reakcję z polistyrenem. Ponadto nie zaleca się używania łączników mechanicznych, ponieważ ich montowanie może spowodować uszkodzenie warstwy hydroizolacyjnej. Kolejnym etapem montażu jest stworzenie obwodowego odwodnienia obiektu lub budynku. Ma to na celu zredukowanie nadmiaru wilgoci, która gromadzi się w gruncie w okolicach budynku. W takim wypadku płyty z polistyrenu ekstrudowanego mogą również spełniać nieźle zadanie, ponieważ ich powierzchnia umożliwia odpływanie wilgoci do rur drenażowych. Producenci zalecają, aby grubość izolacji wynosiła pomiędzy sześć a dziesięć centymetrów. Jeśli chodzi o wysokość izolacji, to powinna być ona zależna od głębokości osadzenia budynku w gruncie, przy czym nie powinno to przekraczać jeden metr i dwadzieścia centymerów, ponieważ to jest głębokość przemarzania gruntu w Polsce. Także trzeba to brać pod uwagę przy montażu płyt izolacyjnych.

Ściany - rola w budynku

piątek, 2 lipca 2010


Najważniejszą rolę w budynku spełniają ściany fundamentowe oraz ściany piwniczne. Dzisiejsze pomieszczenia piwnicze adaptowane są dzisiaj często na pełnoprawne elementy użytkowe budynku, np. siłownia, itp. Z tego powodu niezwykle ważne jest utrzymanie konkretnego komfortu cieplnego oraz odpowiedniej wilgoci tego rodzaju pomieszczeń. Zabezpieczanie ścian fundamentów zasadniczo przebiega w postaci trzech etapów. Pierwszy z nich to zabezpieczenie fundamentów przed wilgocią pochodzącą z zewnątrz. Przebiega to w ten sposób, ze na pionowe ściany nanosi się płynną hydroizolację. Przewagą płynnych mas bitumicznych nad hydroizoalcją typu arkuszowego, jest to, iż kreują one jednostajną równą warstwę, która wypełnia wszelkie nierówności oraz luki i szczeliny. Kolejny, drugi etap, to doklejenie wodoodpornych izolujących płyt. Świetnym materiałem do tego celu może być np. polistyren ekstrudowany. Materiał ten posiada struktur zamkniętą komórkową, co powoduje, że jest on odporny na wilgoć oraz mróz. Ponadto wysoka mechaniczna wytrzymałość takiego materiału jest idealnym zabezpieczeniem warstwy hydroizolacyjnej. Przyczynia się to także do oszczędności czasu pracy w czasie prac przyziemnych.

Rodzaje abizolu

piątek, 25 czerwca 2010


Przedstawię teraz rodzaje tej grupy produktów. Poza tym omówię zastosowanie poszczególnych rodzajów abizolu. Abizol P jest to asfaltowy lepik cechujący się występowaniem w stanie półciekłym. Używa się głównie do nanoszenia plastycznej powłoki. Ma ona zadanie izolacyjne oraz działa przeciw wilgoci. Środek ten może być również stosowany jako powłoka do płyt paździerzowych. Abizol R z kolei, jest to roztwór asfaltu ponaftowego. Ma on zdolność przenikać do porów podłoża betonowego, przez co jest w stanie stworzyć lepszą przyczepność do podłoża. Wykorzystuje się go do gruntowania betonu w miejscach, które mają posłużyć za izolacje, zarówno antykorozyjne, jak i wodoszczelne. Ma on swoje słabsze strony, a mianowicie niewielką odporność na rozpuszczalniki oraz temperaturę przekraczającą sześćdziesiąt stopni Celsjusza. Abizol G to plastyczna masa, mieszana z syntetycznym kauczukiem. Służy głównie do podklejania papy oraz do innych prac przy dachach oraz tam, gdzie potrzeba uszczelnienia w budownictwie. Masa ta sprawdza się dobrze w naszych krajowych warunkach atmosferycznych. Izolacja stworzona z taką masą cechuje się dużą odpornością na mróz i wilgoć.

Abizol - rodzaje

piątek, 18 czerwca 2010


Abizol to grupa produktów, które są stworzone na bazie asfaltowej masy uszczelniającej, które są używane w konstrukcjach budowlanych w celu zabezpieczenia różnego rodzaju budynków i konstrukcji przed działaniem takich warunków atmosferycznych jak woda czy wilgoć. Posiadają one cechy spajające, a także konserwujące, stąd z powodzeniem można je wykorzystać do konserwowania dachów. Abizol to produkt oparty na asfaltach lub produktach pochodnych od nich, które składają się między innymi ze smoły. Abizol można podzielić na: abizol D, abizol G, abizol P oraz abizol R. Abizol D to produkt cechujący się dużą zdolnością klejową, która łączy papę oraz jutę. Abizol D używany jest do pokrywania dachu z użyciem asfaltowej papy. Minus tego produktu to stosunkowo mała odporność na temperaturę przekraczającą 60°C. Abizol G to produkt o dużej plastyczności oraz cechujący się wytrzymałością na siłę naciskową. Tworzy on wodoszczelną strefę i jest wykorzystywany głównie do uszczelniania dachów. Ponadto znajduje zastosowanie w przypadku izolacji zbiorników, tuneli, do powlekania podłoża z betonu, w ten sposób czyniąc powłokę odporną dla wód o pochodzeniu gruntowym.